Rideskolen

 

Rideskolen tilbyder rideskoleundervisning fra helt nybegyndere og letøvede til rutinerede ryttere i både dressur og spring. Vi tilbyder endvidere undervisning og kurser i røgt og pleje.

Vores mål med rideklubben, er at tilbyde kvalificeret undervisning til såvel begyndere som øvede ryttere i et smukt og atmosfærefyldt område. Vi lægger vægt på socialt samvær og godt kammeratskab for alle vores ryttere – p.t. fra alderen 4 til 20 år – i et sikkert og udviklende undervisningsmiljø.

Undervisning og åbningstider
Undervisningen på rideskolen, kan du finde under holdinformation.

Åbningstid på rideskolen er ½ time før første undervisning og 30 min efter sidste undervisning. Al færdsel i rideskolestalden og ved foldene udenfor dette tidspunkt er forbudt.

Rideskolen følger som udgangspunkt Rudersdal kommunes ferieplan.

Mødetid
Mødetid er mindst 20 minutter før ridetimen begynder, da alle ryttere selv skal sadle op. Af sikkerhedsmæssige årsager skal forældre til nybegyndere være til stede både før, under og efter ridetimen. Underviseren har oftest hold i forlængelse af hinanden, og kan derfor ikke både følge de små nye ryttere i stalden og samtidig være hos de andre ryttere på banen eller i ridehuset.

Tilmelding
For tilmelding til rideskolen kontakt en af underviserne eller skriv til: rideskolen@egene-ridecenter.dk

Der er telefontid til rideklubben mandag aften ml. klokken 19.00 – 20.00 på 2288 0707. Derudover er der altid mulighed for at benytte ovenstående mail.

Kontaktperson omkring rideskolen er Martine Sandberg.

Udmeldelse
Udmeldelse af rideskolen sker skriftligt til: kasserer@egene-ridecenter.dk. Du kan melde dig ud af rideskolen med 30 dages varsel, der regnes fra den 1. i den kommende måned (løbende måned + 30 dage).

Udmeldelse af rideklubben kan kun ske til udløb af kalenderåret. Du får altså ikke refunderet kontingent hvis du melder dig ud midt i året.

Påklædning
Ridehjelm er påkrævet ved enhver form for ridning. Sikkerhedsvest er påkrævet ved springundervisning og anbefales ved al undervisning. Fodtøj skal have glatte, hele såler og en hæl på mindst 1½-2 cm.

Vi gør opmærksom på at vi har ridehjelme og sikkerhedsveste, som kan lånes på stedet.

Løsdriftsstald
For at tilgodese hestenes trivsel mest muligt går vores heste på folde det meste af dagen og er kun inde i forbindelse med undervisningen. Før første undervisningstime tages hestene ind og fordres og børnene kan derefter strigle og nusse om dem.

Lørdags hjælper
Ønsker du at blive lørdags hjælper – så klik her og læs mere

Søndags parter
Ønsker du en part på en af vores skønne rideskoleheste – så klik her og læs mere

Ferie
Rideskolen holder lukket som skolernes ferie, dvs.:

EfterårsFerie: 

Juleferie : 

Vinterferie:

Påskeferie:

St. bededag: lukket 17/5  . Det er ridning lørdag og  søndag  for træk hold og part

Kr. Himmelfartsdag: lukket 30/5 – 2/6 ingen træk hold ingen part.

Pinse: Lukket 9/6- 10/6

Sommerferie:
Lørdag 30/6 – søndag 12/8-2019

Alle nævnte dage er inklusive – dvs. feriedage hvor rideskolen holder lukket.
 Posted by at 21:44